Stress kan behandles effektivt med ISTDP. 

Stress er en belastningstilstand. En kortvarig stess-oplevelse gør det muligt at handle hensigtsmæssigt i en udfordrende situation. Langvarig stess udgør en trussel for vores helbred.

Symptomerne på stess er mange, men det der er vigtigt i behandlingen af stress, er at se på de dybereliggende følelsesmæssige vanskeligheder bagved stress symptomerne. Evnen til at kunne sige nej, bede om hjælp eller at rumme, at man er skyldig i ikke at kunne alting, kan være grunden til, at du netop er ramt af stresssymptomer.

Hvis du har holdt fri en uges tid, og dine stresssymptomer stadig er tilstede, skyldes det nogle følelsesmæssige vanskeligheder. At få kendskab til, hvad der følelsesmæssigt, ligger til grund for netop dine stresssymptomer, sker i samarbejdet med psykoterapeuten.

Fysiske symptomer på stress:

Hovedpine
Hjertebanken
Svedeture
Nedsat immunforsvar
Appetitløshed
Svimmelhed
Diarre
Rysten på hænderne
Træthed, søvn problemer
Hukommelsesbesvær
Ulyst
Anspændthed
Koncentrationsbesvær
Utålmodighed
Irritabel og kritisk
Manglende overblik
Ubeslutsomhed
Følelseskold
Øget brug af stimulanser
Manglende engagement

Bag disse symptomer ligger der ubevidsste og begravede følelser. Disse følelser er vigtige at få kontakt til, for at symptomerne slipper. For at få kontakt til disse følelser arbejdes der mellem terapeut og dig, aktivt og intensivt med de mekanismer, der forhindre dig i følelsesmæssig nærhed.

Jo længere tid du har overset og overhørt dine stresssymptomer, jo sværere er de at behandle.