Dr. Davanloo har gennem mange års forskning i psykodynamisk psykoterapi udviklet ISTDP metoden til hurtig og direkte adgang til den psykopatologiske organisation i det ubevidste.
Dansk Davanloo Institut (DDI) er det eneste officelle danske institut, der udbyder træning godkendt af
Dr. Habib Davanloo og Det Internationale institut for træning og forskning
i Davanloo's ISTDP.

Optakten til vores uddannelseforløb sker med et seminar, hvor direktøren for uddannelse i det officielle Italienske Davanloo Institut psykiater Dr. Sandro Rosseti og vi i DDI præsenterer vores arbejde.
Seminar 2017 finder sted i Odense den 19. maj. 


Opstart af uddannelse efterår 2017
Vi tilbyder følgende undervisningsdage i Davanloos metapsykologi efteråret 2017.

23.9.17    Strukturen af det ubevidste, overføring og teknikken pres
24.9.17    Forsvar og modstand, udfordring og Head-on collision, HOC


4.11.17    Adgang til det ubevidste
5.11.17    Centrale faser, og afslutning af terapien, supervision


17.11.17    Videosupervision, 2 timer pr. person i gruppe

Deltagerne vil få en grundig undervisning i metapsykologien, og metodens tekniske elementer. Undervisningen er en kombination af tavleundervisning og videoklip
der viser de forskellige tekniske begreber.
Der vil blive udleveret et undervisnings kompendium på dansk ved undervisningsstart.
Såfremt deltagerne ønsker mere træning kan der i fællesskab planlægges videosupervision og mobiliserings workshops i 2018. 
Videosupervision vil foregå på dansk og mobiliserings workshops foregå på engelsk under lederskab af Dr. Sandro Rosseti.

Pris for de fire undervisningsdage og videosupervisions dag:  7300 kr pr. person.

Sted: Esbjerg, Jyllandsgade 79b


Generelt om vores uddannelsesforløb.
Den første del af træningsforløbet foregår på dansk og handler om at lære de mest grundlæggende områder af teknikken. Herudover vil der være supervision på terapeutens klientarbejde udfra ISTDP teknikken. Der kan tilføjes to mobiliseringsworkshop om året i samarbejde med direktøren for træning og uddannelse i det officielle Italienske Davanloo Institut, 
Dr. Sandro Rosseti.

De grundlæggende teoretiske områder er:

  • Det psykoneurotiske spektrum og vurdering af klienten
  • Centrale dynamiske sekvens
  • At arbejde med at gøre de psykiske forsvar dystone
  • Den ubevidste terapeutiske alliance
  • Hovedforsvar
  • Angstkanalisering og regulering af angst
  • Oplukning til de ubevidste følelser
  • Gennemarbejdning, så traumet bliver opløst
  • Afslutning og opfølgning

Herudover vil der blive afholdt mobiliseringsworkshop, hvor vi arbejder med terapeuternes ubevidste. De studerende mødes typisk fra fredag til mandag eftermiddag to gange om året.
De studerende er under supervision, samtidig med at de udøver ISTDP teknikken i par. En er terapeut, en er klient. Og hvor terapeuten forlader terapeutstolen fra tid til anden for at få supervision i et andet rum ved vores højt specialiserede psykiater og supervisor Dr. Sandro Rosseti.
Det er vores erfaring gennem mange år, at deltagelse i mobiliseringsworkshops, som Dr. Davanloo udviklede gennem den nyeste forskning, tillader hurtigere tilegnelse af ISTDP teknikken. Den enkelte studerende får bedre mulighed for at forstå og håndtere sin egen ubevidste modstand. Denne ubevidste modstand er den væsentligste hindring i at tilegne sig teknikken.

Det Italienske og Dansk Davanloo Institut er nuværende de eneste europæiske træningsudbydere, der er autoriseret og godkendt af Dr. Davanloo til at udbyde og anvende denne metode for træning i ISTDP.

Seminar i Pisa
Hvert år afholdes der et seminar i Pisa. Det finder altid sted den første weekend i september. Seminaret er et videnskabeligt møde med det formål at dele den nyeste viden indenfor ISTDP forskning. Herudover at dele erfaringer ved at se hinandens terapeutiske arbejde på video. Seminaret er reserveret til medlemmer af de officielle europæiske institutter. Deltagelse er betinget af en invitation, og kun studerende ved de officielle europæiske institutter kan få tilladelse til at deltage.

Er du interesseret i uddannelse og træning, kan du kontakte os på mail eller telefon, og få tilsendt uddannelsesplan.